CCS Höst Cruising 2017 - Furusund Värdshus 17-09-16 - error220